Obra
pública

Realitzem serveis de jardineria en obra pública.
Execució i manteniment d'enjardinaments de mitjanes, peatges i àrees de serveis d'autopistes.

- Plantacions
- Repoblacions
- Instal·lació de sistemes de reg
- Manteniment d'obra pública
- Hidrosembres i sembres
- Esporga d'arbres i arbustos