LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT Instal · lacions i muntatges Lleida Lleida

Com es dissenya un jardí

03/08/2018

Abans d’executar un jardí, és important fer un bon disseny en el que s’hagi contemplat tots els condicionants que presenta aquell espai, el tipus de jardí de què es tracta, els usos que tindrà i el que desitjaria tenir el client.

Anem pas a pas.

El primer que cal fer és mirar quins són els condicionants:

-Com és el terreny que tenim (és pla, en pendent, sòl argilós...)
-Quins són els accessos al jardí (condicionarà que després hi puguin entrar o no màquines grans per poder fer el jardí i posteriorment poder esporgar, segar, etc.)
-Mirar quina és l’orientació. És diferent el que es pot plantar en un jardí ombrívol que en un que està molt exposat al sol.
-Quina és la disponibilitat d’aigua. Definirà el tipus de jardí i d’espècies que hi posarem.
-Les vistes. Cal observar si al pensar el disseny hem de potenciar vistes boniques que es veuen des del jardí o bé si cal tapar alguna cosa que no volem veure.
-La disponibilitat econòmica. Al final, serà el condicionant més important, que ens condicionarà a l’hora de decidir quin disseny fem al jardí.

En segon lloc, un cop vistos els condicionants que tenim, valorarem quin tipus de jardí tenim.

A l’hora de dissenyar, no farem el mateix tractament a un jardí petit d’un casa adosada, que a un parc urbà. Cada espai, segons les seves dimensions i els usos per als quals ha de ser utilitzat, es crearà un tipus o altre de disseny.

Quan parlem d’usos, ens referim a si aquell espai s’utilizarà per a que juguin nens o bé serà una zona de repòs o hi haurà animals, etc. Segons quin siguin els usuaris d’aquell jardí, es pensarà el disseny d’una forma o altra (espais oberts, zones amb molts arbres, zona de jocs...).

Finalment, cal saber què vol el client al jardí. Ens podem trobar que potser vol un arbre concret o només gespa, potser vol un jardí sec per no gastar aigua o bé un jardí amb planta que vagi donar color tot l’any.
Totes aquestes coses que comentem, seran les que caldrà tenir en compte a l’hora de dissenyar el jardí. Ens definiran quins espais s’hi crearan i quins materials i plantes seran les més convenients de posar.

Quan ja tenim la idea de com volem el jardí (sempre basada en el que hem dit: condicionants que presenta aquell espai, el tipus de jardí de què es tracta, els usos que tindrà i el que desitjaria tenir el client), el que caldrà fer és prendre mides exactes de l’espai i fer un primer croquis.

Quan prenguem les mides, és important situar en el nostre croquis, els punts d’accés al jardí (que definirà els recorreguts de les persones que utilitzen el jardí) i la situació del punt d’aigua (que definirà com serà el sistema de reg).

Aquest dibuix, que caldrà ensenyar al client per contrastar si la idea proposada és del seu gust, és aconsellable presentar-la en un format visual, en el que s’entengui el que es presenta.

Existeixen molts programes al mercat de disseny de jardins. Des dels més professionals, com Autocad o 3D Studio fins altres molt senzills d’usar com Sketchup de Google per a dissenyar jardins de forma ràpida i molt visual en 3D.

Us hem volgut donar una idea dels passos que cal seguir abans de fer un jardí. Com veureu cal tenir en compte moltes coses si es vol fer ben fet i tenir un jardí que en el futur no tingui problemes a causa d’haver estat mal plantejat. Per això, us aconsellem que us poseu en mans d’un professional i que us deixeu assessorar. Segur que us podran aportar moltes idees i us ajudaran a definir quines són les millors solucions per al vostre jardí o espai verd.